GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI 3 BƯỚC CỰC KÌ ĐƠN GIẢN

0
832

Kết quả hình ảnh cho PROBLEM

Bạn có vấn đề gì trong cuộc đời mình mà bạn cần phải giải quyết? Có thể bạn đang có nhiều hơn một vấn đề và đó là một điều tốt bởi vì đây là 3 bước đơn giản bạn có thể thực hiện để giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống.

1️⃣️ Hãy đứng ở vùng NGUYÊN NHÂN thay vì ở vùng HẬU QUẢ

Hình ảnh có liên quan

Đứng ở vùng nguyên nhân có nghĩa là bạn chịu trách nhiệm 100% cho vấn đề bạn có. Đứng ở vùng hiệu quả có nghĩa là bạn đổ lỗi cho đồng nghiệp, bạn bè hoặc người mà bạn nghĩ là lý do cho vấn đề. Bạn là một trong những người nói “Tôi không thể làm điều đó vì Boss của tôi có nghĩa là như vậy”, “Tôi không đến đúng giờ làm việc vì giao thông luôn xấu”? 
?
Ngừng phàn nàn ngay hôm nay! Nếu bạn muốn giải quyết bất kỳ vấn đề nào, BƯỚC 1 LÀ Ở NGUYÊN NHÂN VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM 100%.


2️⃣
️Hãy nhớ những Câu hỏi Mạnh mẽ này và trả lời chúng

Hình ảnh có liên quan

– Tôi có thể làm gì để giải quyết vấn đề này? Nếu câu trả lời của bạn là ‘KHÔNG THÍCH’ lớn rồi hỏi ..
– Nếu có cái gì đó tôi có thể làm để giải quyết vấn đề này, điều đó sẽ là gì? Viết ra tất cả những gì bạn nghĩ đến và bắt đầu hành động.
– Tôi đã học được gì từ tình huống này? Trong bất kỳ vấn đề bạn có, luôn có một cái gì đó bạn có thể học cách để tránh làm cho cùng một sai lầm một lần nữa. Vì vậy, tìm kiếm các bài học tích cực.


3️⃣
️THÀNH CÔNG hoặc PHẢN HỒI

Kết quả hình ảnh cho FEEDBACK

Khi bạn bắt đầu thực hiện các bước này, một số bước có thể thực hiện và một số có thể không. Không lấy nó là cá nhân. Nếu cái gì đó không hiệu quả, nó không có nghĩa là bạn đã thất bại. KHÔNG CÓ THẤT BẠI MÀ CHỈ CÓ PHẢN HỒI! Khi bạn nhận được Phản hồi, hãy tự hỏi mình “Tôi có thể làm gì khác trong lần tiếp theo?” Và sau đó bắt đầu hành động về những bước mới mà bạn đã viết xuống.

Để lại bình luận