MUỐN SỐNG CUỘC SỐNG MỚI! HÃY LÀM VIỆC VỚI 1 COACH.

0
311

MUỐN SỐNG CUỘC SỐNG MỚI! HÃY LÀM VIỆC VỚI 1 COACH.

😎Huấn luyện là một cách tuyệt vời để giúp bạn đạt được các mục tiêu và mục tiêu của mình. Huấn luyện khác với Tư vấn, Liệu pháp Tâm lý hoặc Tư vấn. Trong khi Coaching đề cập đến hiện tại và tương lai, liệu pháp tâm lý là về quá khứ và giải quyết những cảm xúc tiêu cực trong tiềm thức của bạn. Trong trường hợp tư vấn và Coach, tư vấn sẽ trả lời cho bạn trong khi Huấn luyện là tất cả về việc đặt câu hỏi mạnh mẽ và làm cho bạn đưa ra các giải pháp tuyệt vời. Huấn luyện tích hợp tư vấn bất cứ khi nào nó được yêu cầu.

Huấn luyện liên quan đến năm bước sau:

1️⃣️ĐÁP ỨNG: Đầu tiên bạn gặp bạn Coach và nói với mọi thứ bạn phải làm. Mọi thứ bạn muốn đạt được và mọi thứ ngăn cản bạn đến đó. Đó là về khám phá, làm rõ các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống mà bạn muốn cải thiện.

2️⃣
️TẦM NHÌN: Cả Coach và Coachee ngồi xuống và nhìn, nghe, cảm thấy mục tiêu trông như thế nào. Đó là tất cả về việc khám phá ra nơi bạn muốn đến từ nơi bạn đang ở.

3️⃣
️KẾ HOẠCH: Kế hoạch là tất cả về trở nên chi tiết và nhận được rõ ràng những gì các bước tiếp theo sẽ trở thành. Là một HLV bạn phải là HLV có trách nhiệm và thực hiện hành động nhất quán.

4️⃣
️CHUYẾN ĐI: Hành trình bao gồm đi bộ,nói chuyện. Huấn luyện viên cho Coachee các công cụ và các kỹ thuật để thực hiện hành trình và kế hoạch. Huấn luyện viên của bạn đưa cho bạn một cái thang để leo lên cây, năng lượng để hành động. Huấn luyện viên là hướng dẫn và ai đó muốn làm cho bạn đưa ra giải pháp của riêng mình. Huấn luyện viên luôn ở đó để nâng đỡ nếu bạn ngã xuống.

5️⃣
️THÀNH CÔNG: Bạn thực hiện hành trình và đạt đến bản thân tốt nhất của bạn.

#nlpacademy
#coạchourney
#coachlife

 

Để lại bình luận