Image result for SMART goal

Tất cả chúng ta ai cũng đều đặt mục tiêu cho cuộc sống của mình. Thiết lập mục tiêu là một thông lệ phổ biến cũng như là một thực tế phổ biến ở nhiều tổ chức. Bạn có phải là chuyên gia trong việc thiết lập mục tiêu của mình? Nếu mục tiêu là SMART (cụ thể, có thể đạt được, đo lường, liên quan, thời gian bị ràng buộc), thì nó sẽ trở nên rõ ràng hơn cho tiềm thức của bạn. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là trở thành một triệu phú, nó không phải là một SMART. Mục tiêu SMART như, “Tôi muốn trở thành một triệu phú và kiếm được 20 triệu đô la vào ngày 28 tháng 6 năm 2020. Mục tiêu này như bạn thấy hoặc cảm thấy rất rõ ràng và nói với tiềm thức những gì nó cần để đạt được. Vì vậy, thiết lập mục tiêu là một cách tiếp cận có ý thức liên quan đến suy nghĩ, phân tích và logic.

Khi tiềm thức có sức mạnh gấp ngàn lần so với ý thức, nó được biết đến như là mục tiêu của mục tiêu. Những gì tôi nói là bạn phải nói ngôn ngữ tiềm thức để làm cho mục tiêu của bạn trở thành hiện thực. Có hai cách bạn có thể giao tiếp với tiềm thức của bạn:

👉Đầu tiên là thông qua hình ảnh và thứ hai thông qua cảm xúc.

Image result for picture and emotionKhi bạn tạo ra một hình ảnh minh họa mình kiếm được 20 triệu đô la và nhìn thấy những gì bạn thấy, nghe những gì bạn nghe thấy và thực sự cảm thấy nó như thế nào khi bạn đạt được những mục tiêu đó, thì điều này sẽ làm cho bạn hiểu được thông điệp về những gì bạn muốn. Để đưa nó đến một bước khác, bạn có thể trở nên hoàn toàn gắn kết với bản thân trong tương lai của bạn và xem, nghe, cảm nhận mọi thứ xung quanh bạn.

Hãy tự hỏi mình, mọi người xung quanh bạn sẽ nói với bạn điều gì? Bạn cảm thấy thế nào khi bạn nhìn vào chính mình?

Để lại bình luận