SỨC MẠNH CỦA SỰ TRUYỀN THÔNG VÔ THỨC

0
204

SỨC MẠNH CỦA SỰ TRUYỀN THÔNG VÔ THỨC

Bạn có biết tại sao bạn không thể giải quyết vấn đề của mình không?
Đó là bởi vì bạn chưa đúng với chính mình.

Nếu bạn không thể chấp nhận bản thân vì những gì bạn đang có và giải quyết những điểm yếu của bạn, bạn không thể trở thành người bạn muốn trở thành.

 Bạn cần phải bắt đầu thừa nhận điều này hôm nay

1️⃣HÃY THÀNH THẬT VỚI BẢN THÂN: Không có điều gì sai trái hay đúng. Chỉ có những điều mà chúng ta nhận thức là đúng hay sai đối với chúng ta. Điều gì có thể phù hợp với bạn có thể không phù hợp với người khác. Tâm trí vô ý thức của bạn biết nhiều hơn bạn. Nếu bạn có thể liên lạc với điều đó, bạn có thể đẩy nhanh thành công của mình ngay lập tức.

2️⃣HỌC CÁCH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG: Sự tổng thương là nghệ thuật thể hiện các vết nứt và lỗ hỏng của bạn mà không đánh giá bản thân bạn. Nó giống như giữ đồ chơi bị hỏng của bạn và dán nó lại với nhau bởi vì bạn biết một nơi nào đó sâu bên trong rằng đồ chơi có giá trị hơn so với sự quyến rũ vật chất của nó.


3️⃣
LẮNG NGHE MỌI NGƯỜI CẨN THẬN HƠN: Khi bạn phát triển khả năng nghe bất tỉnh của mình, bạn cũng trở nên nhận biết rằng mọi người nói điều họ nói bởi vì niềm tin và giá trị vô ý thức mà họ có. Bạn có thể đặt câu hỏi cho khách hàng của mình để có thể mở một cửa sổ để làm cho họ nhận thức được những hạn chế của chính họ gây ra những đột phá và tiết lộ.

#nlpacademy
#unconsiousmind

Để lại bình luận